Agenda

Februari

Zondag 11            Carnavalsoptocht;   vertrek 13.45 uur

Maart

Zaterdag 24         Uitwisseling slagwerkgroep Wintelre en Vessem.  20.00 uur bij d’n Babbel

April

Jaarlijkse rondgang tussen 23 en 27 April

Zaterdag 21         Uitwisseling slagwerkgroep  Spoordonk en Vessem 20.00 uur in de Gouden Leeuw

tevens reünie oudleden drumband

Zondag 22           Eindpresentatie Art4U / leerlingen basisschool  m.m.v. Nol Havens

Donderdag 26    Serenade koninklijke onderscheiding ?\

Mei

Juni

Zondag 10           Deelname optocht Gildefeest

Vrijdag ?              Inhalen wandel3daagse

Maandag?           Concert Bolle Akker

Juli

Zondag 1              Concert Dorpsplein;  aanvang 12.00 uur

Maandag 2           Laatste repetitie voor vakantie

Vakantie van 3 juli tot 19 augustus

Augustus

Zondag 19           Jaarmarkt

Maandag 20       Begin repetitie na vakantie

September

Zondag 23          Molenfeest

Oktober

Zaterdag 6          Opening Vessem kermis.  H. mis 17.30 uur

Maandag 8         Jaarlijkse kermisrondgang en Koning schieten gilde. Vertrek?

?                            Uitstapje naar

Zondag  28         Preconcours Knegsel  (fanfare)

November

Zaterdag  3          Concert voor de vrienden m.m.v.  K.F.wampegalm te Arendonk

Zondag  18          Intocht St. Nicolaas. Vertrek 13.30 uur

December