Agenda

 

Juni

Vrijdag  07              Inhalen wandel3daagse.  Vertrek 19,45 uur bij ” U weet wel”.

Zondag 30              Afsluiting blazersklas

Juli

Maandag  1            Laatste repetitie voor de vakantie. Vakantie van 2 juli tot 18 augustus

Augustus

Zondag  18             St. Cecilia jaarmarkt

Oktober

Zaterdag  5            Opening Vessem kermis. H. Mis 17.30 uur

Maandag  7            Jaarlijkse kermisrondgang

November

Zaterdag  8            Concert voor de Vrienden van St. Cecilia, in de Gouden Leeuw.

Zondag   17            Intocht St. Nicolaas. Vertrek 13.30 uur

December

Zaterdag 7             Feestavond

Februari 2020

Vrijdag  7               Generale repetitie Carnavalsconcert

Zaterdag   8           Carnavalsconcert 20.00 uur in d’n Boogerd.