Agenda

2023

April

27  Donderdag         Serenade brengen bij gemeentehuis Eersel voor alle gehuldigden

11.00-11.30 uur.  Verzamelen om 10.45 uur bij de Muzenval

Mei

14   Zondag              Afsluiting blazersklas in tuin Gouden Leeuw,  aanvang 10.30 uur, om 11 uur begint het concert.

26   Vrijdag              Inhalen wandel-3-daagse, vertrek 20.15 uur bij d’n Boogerd

22-27                        Jaarlijkse rondgang tussen 22-27 mei

(uitdelen zakjes week van15-20 mei).

Juni

17  Zaterdag             Feestavond bij ” de Guld”

25  Zondag               Feestweekend D’n Boogerd om 14.15 uur concert geven.

Aanvang 13.45 uur

Juli

10 Maandag            Buurtconcert in de Flosbu / laatste repetitie voor de vakantie

 

vakantie van 17 juli tot 21 augustus

 

Augustus

20  Zondag               “Cecilia kookt”, aanvang 15.00 uur

29  Maandag             Eerste repetitie na de vakantie

September

30 Zaterdag              Opening van de kermis

Oktober

2 Maandag               Jaarlijkse kermisrondgang

14 Zaterdag              Concert voor de vrienden

November

12  zondag                Intocht St. Nicolaas, vertrek 10.15 uur (onder voorbehoud)

 

Feestweekend ter gelegenheid van 160 jarig bestaan van onze muziekvereniging

14-15-16 juni 2024