Historie

Heel, heel lang geleden, het was 1864 om precies te zijn werd Sint Cecilia opgericht.
Sindsdien is er veel gebeurd, zoveel dat we er iets meer tijd voor nodig hebben om dat hier allemaal te vermelden…

Ereleden

Piet HenstDegenen die een flink stuk van Sint Cecilia’s historie mee geschreven hebben zijn in elk geval onze Ereleden !

Op 5 maart 2013 overleed erelid Piet Henst (Piet d’n Bakker). Helaas 20 dagen voordat hij zijn 100-jarige verjaardag zou mogen vieren. Piet is in 1974 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten bij onze vereniging. Hij was maar liefst 37 jaar bestuurslid en daarvan 25 jaar penningmeester! Na het overlijden van Piet, zijn er momenteel nog 2 ereleden in ons midden, Henk Neggers en Jan Henst. Juist ja, Jan is een zoon van voormalig erelid Piet Henst. Kortom de familie Henst is van onschatbare waarde geweest voor onze vereniging!

Henk Neggers (lid sinds 1965, erelid sinds 2004)

Enkele wetenswaardigheden over Henk:

– Henk heeft nooit op de muziekschool gezeten

Henk Neggers– Henk zat van 1965 tot 2004 in het bestuur

– Henk was een tijdje secretaris maar is later ook bij ons penningmeester geworden

– Henk heeft een onderscheiding voor 25 jaar lidmaatschap gehad

– Henk heeft in diverse commissies gezeten waaronder in alle jubilea feesten

– Henk was tot en met 2012 een vaste kartrekker van de jaarmarktcommissie

– Henk komt altijd samen met Jan den Bakker op maandag naar de derde helft van de repetitie

 

Jan Henst (lind sinds 1957, erelid sinds 2013)

Hieronder de publicatie van de bekendmaking zoals die was opgenomen in de Vaesheimer Bode-uitgave van maart 2013:

Jan Henst erelid van Fanfare en Drumband Sint Cecilia.

Jan gaf aan na 20 jaar te willen stoppen met de jaarmarktcommissie. Een goed moment voor het bestuur om eens naar zijn CV te kijken voor wat betreft de jarenlange inzet voor onze vereniging.

jan Henst erelidDit jaar organiseert de Fanfare en Drumband voor de 20e keer deze jaarmarkt. Jan is dus vanaf het begin betrokken en is een van de kartrekkers voor dit jaarlijkse evenement wat toch ieder jaar weer een groot succes is. Maar Jan was daarvoor ook al actief lid van onze muziekvereniging, al sinds 1959. Hij heeft dus al 3 onderscheidingen mogen ontvangen wegens zijn 25, 40 én 50 jarige lidmaatschapstermijnen.

Verschillende jaren heeft Jan de overslagtrom (grote trom) geslagen bij de drumband en was hij actief in verschillende commissies. Zeker bij grote evenementen zoals festivals en jubilea van onze vereniging is Jan altijd van de partij. Meestal samen met zijn Cecilia-maat Henk Neggers bonnen verkopen of aan de entree zitten. Geen avond of dag is te lang voor hem. Zo is Jan altijd een vaste en zekere factor binnen onze vereniging.

Alle uniformen van de vereniging die niet in gebruik zijn hangen al jaren bij Jan en Gerrie op zolder. Indien er geruild of vervangen moet worden staan zij voor onze leden klaar. Daarnaast is Jan maar liefst 12 jaar lang voorzitter geweest (van 1 november 1991 tot 20-2-2003). Jan komt traditiegetrouw iedere repetitie op maandagavond samen met Henk nog een pilsje drinken. Dat geeft misschien wel het best aan hoe zeer hij betrokken is bij onze vereniging. Kortom, een zeer betrokken lid zoals je die maar zelden ziet.

Vanwege deze geweldige staat van dienst heeft het bestuur Jan tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 7 februari j.l. voorgedragen voor het erelidmaatschap. Dat het bijna een unaniem besluit was om Jan Henst te benoemen tot erelid geeft aan dat iedereen is overtuigd van Jan zijn verdiensten voor onze vereniging. Na zijn 3 eerder speldjes kreeg Jan hiervoor de gouden solsleutel opgespeld!

Fanfare en Drumband St. Cecilia bedankt Jan nogmaals langs deze weg voor alle inzet gedurende al die jaren en hoopt hem nog vaak te blijven zien.

Jan bedankt!